บทความทั้งหมด

MULTIPLE PAGES IN GOOGLE APPS SCRIPT

Code: https://script.google.com/d/196aFMwpaJWwdZCHkDatamL0IG6ppm1zsH0NRe_cNpmrkSH5-f2htR3_j/edit?usp=sharing Demo: https://scr…

สร้าง Favicon.ico & App Icon

favicons คืออะไร? Favicons เป็นไฟล์ไอคอนขนาดเล็ก 16x16 ที่แสดงถัดจาก URL ของไซต์ของคุณในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ มัก…

แปลงไฟล์ฟ้อนต์ (นามสกุล .TTF, .OTF) สำหรับใช้กับเว็บไซต์

วิธีการแสดงผลฟ้อนต์บนเว็บไซต์ สามารถทำได้ 2 วิธีหลัก ๆ 1. ใช้บริการ Online Font Service (บริการฟ้อนต์ออนไลน์) ต่าง ๆ ที่มีไฟล์…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา